BIE SURE
Vlasakker 98
3124 AL Schiedam
010 - 4707165
06 - 26112147
Email Bie Sure
 logoSluit uw schadeverzekeringen online

Bie Sure > Verzekeringen > AutoverzekeringEr zijn in hoofdlijnen drie soorten autoverzekeringen:
  • WA (wettelijke aansprakelijkheid)
  • Beperkt casco (ook wel WA plus, WA extra of WA mini casco genoemd)
  • Volledig casco (ook wel WA casco of all risks genoemd)
Enkele verzekeraars hebben de beperkt casco dekking opgesplitst in drie afzonderlijke modules: diefstal, ruitbreuk en brand, storm en natuur.


     WA

De WA verzekering dekt de schade die u met uw auto aan anderen en hun bezittingen toebrengt en waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent. De schade wordt ook vergoed als u een ander in uw auto laat rijden. De schade aan uw eigen auto wordt niet vergoed. Ook niet als er sprake is van diefstal en ruitbreuk. Als autobezitter bent u verplicht uw auto minimaal WA te verzekeren. De minimale dekking is Ä 2.000.000. Over het algemeen is het aan te raden om auto's ouder dan 8 jaar uitsluitend WA te verzekeren. De vergoeding bij diefstal en/of schade aan de eigen auto is dan namelijk gering.


     Beperkt casco

Een beperkt casco verzekering vergoedt naast de verplichte WA dekking ook schade als gevolg van diefstal, brand, ruitbreuk, storm, hagel en botsing met dieren. Schade die u zelf veroorzaakt aan uw eigen auto is uitgesloten. Deze verzekering wordt veelal gesloten voor auto's die tussen de vier en acht jaar oud zijn.


     Volledig casco

Een volledig casco verzekering vergoedt naast de schade aan anderen (WA dekking) ook de schade aan uw eigen auto. Ook als de schade uw eigen schuld is. Auto's van maximaal drie jaar oud worden vaak volledig casco verzekerd. Ook automobilisten die hun auto volledig gefinancierd hebben sluiten vaak een volledig casco verzekering af.


De belangrijkste dekking(en) per verzekering weergegeven


Oorzaak schade WA + casco WA + beperkt casco WA
Schade aan derden X X X
Brand, zelfontbranding, explosie en blikseminslag X X
Diefstal, verduistering, joyriding en vermissing X X
Ruitbreuk met daaruit voortkomende schade X X
Botsing met vogels of loslopende dieren X X
Storm, natuurrampen en dergelijke X X
Aanrijdingen, slippen en te water raken X
Ander van buitenkomend onheil X
Aanvullende verzekeringen     Ongevalleninzittendenverzekering

Deze verzekering keert vaste bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en/of passagiers van het bij een ongeval betrokken motorrijtuig. De bedragen zijn vooraf in de polis overeengekomen en er bestaat geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade. De dekking geldt wanneer de inzittenden zich in de auto bevinden, maar bijvoorbeeld ook tijdens het in- en uitstappen of tijdens het verrichten van noodreparaties onderweg. De uitkering is onafhankelijk van de schuldvraag.


     Schadeinzittendenverzekering

Deze verzekering keert de werkelijk geleden schade uit ook als er geen sprake is van overlijden of invaliditeit. De verzekeraar betaalt uit, ongeacht of er iemand aansprakelijk is.

Deze verzekering vergoedt de werkelijke schade die de bestuurder en passagiers van de bij een ongeval betrokken motorrijtuig lijden. Die schade kan bestaan uit zaakschade (kleding, bagage etc.), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten. Het maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen bedraagt meestal ca. 1 miljoen euro. De S.V.I.-dekking is gebonden aan de verzekerde auto.


Erkend Hypotheekadviseur


Naar bovenNaar boven


© WWW.BIESURE.NL  |  EMAIL BIE SURE  |  T:010 - 4707165  |  M:06 - 26112147