BIE SURE
Vlasakker 98
3124 AL Schiedam
010 - 4707165
06 - 26112147
Email Bie Sure
 logo


Bie Sure > Diverse > Dienstenwijzer


     Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiŽle overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.


     Naam en adres

De gegevens van ons kantoor zijn als volgt:

Naam Bie Sure
Adres Vlasakker 98
Woonplaats 3124 AL Schiedam


Website www.biesure.nl
Email info@biesure.nl
Telefoon 010-4707165
Mobiel 06-26112147     Registratie AFM

De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiŽle adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12002006. Het register van financiŽle adviseurs kunt u raadplegen op www.afm.nl


     Onze dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunningen om te adviseren en te bemiddelen op het gebied van:
  • hypotheken
  • levensverzekeringen
  • schadeverzekeringen
  • spaarrekeningen
  • consumptief krediet     Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (Kifid). Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
info@kifid.nl
www.kifid.nl

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.000005.


     Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiŽle producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.


     Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiŽle producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.


     Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiŽle producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.


     Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.


Naar bovenNaar boven© WWW.BIESURE.NL  |  EMAIL BIE SURE  |  T:010 - 4707165  |  M:06 - 26112147