BIE SURE
Vlasakker 98
3124 AL Schiedam
010 - 4707165
06 - 26112147
Email Bie Sure
 logo


Bie Sure > Diverse > Disclaimer     Informatie van Bie Sure

De informatie op deze website van Bie Sure is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en daardoor niet van toepassing op individuele situaties en personen. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Bie Sure tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Bie Sure expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Bie Sure beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Bie Sure garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen of het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen is niet toegestaan.


     Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Bie Sure hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Bie Sure de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Bie Sure aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op dergelijke internetsites is door Bie Sure niet geverifieerd.

Erkend Hypotheekadviseur


Naar boven


© WWW.BIESURE.NL  |  EMAIL BIE SURE  |  T:010 - 4707165  |  M:06 - 26112147