BIE SURE
Vlasakker 98
3124 AL Schiedam
010 - 4707165
06 - 26112147
Email Bie Sure
 logo


Bie Sure > Hypotheek > Diversen 1.      Nationale Hypotheek Garantie

  De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft als doelstelling een eigen huis voor meer mensen mogelijk te maken. Wanneer u een hypotheek afsluit met NHG, dan stelt het Waarborgfonds Eigen Woningen zich garant voor de terugbetaling van de hypotheek, mocht u onverhoopt niet meer kunnen voldoen aan uw financiŽle verplichtingen, het WEW treft vervolgens een regeling met u.

  Dankzij deze garantstelling zijn veel geldverstrekkers bereid een korting te geven op de hypotheekrente. Daardoor zijn meer mensen in staat een koopwoning te kopen. Uiteraard is NHG niet verplicht. U betaald voor de NHG een borgtochtprovisie. Een bedrag dat overigens fiscaal aftrekbaar is.
  Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.nhg.nl.


 2.      Hypotheekakte

  Het afsluiten van een hypotheek krijgt haar beslag wanneer de hypotheekakte door een notaris is opgemaakt. Een hypotheek is het aangaan van een lening, waarbij de koper meestal een beroep doet op een bank of een verzekeringsmaatschappij. Deze instellingen willen wel enkele zekerheden terug. Dat betekent bijvoorbeeld dat uw huis onderpand wordt om de financier de zekerheid te geven dat hij het geleende geld terug krijgt. Bij openbare verkoop (bijvoorbeeld als de eigenaar in gebreke blijft met de betaling van de rente) krijgt de financier voorrang bij het verhalen van de opbrengst.

  Wanneer u definitief voor een bepaalde hypotheek heeft gekozen stelt de notaris de hypotheekakte op. De hypotheekakte wordt ondertekend door de huiseigenaar, de financier en de notaris. Ook uw eventuele echtgenoot is hierbij aanwezig, omdat hij of zij toestemming moet geven voor de hypotheekvestiging. De notaris zorgt er vervolgens voor dat de hypotheek en de bijzonderheden worden ingeschreven in de openbare registers. Als de lening is afgelost, vervalt het recht van hypotheek. De inschrijving in de registers wordt dan door de notaris ongedaan gemaakt.


 3.      Overlijdensrisicoverzekering

  Een verplichting die financiers vaak stellen bij het afsluiten van een hypotheek is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Als u komt te overlijden, valt het inkomen weg en zouden erfgenamen het huis moeten verkopen, omdat zij de rente en aflossing niet meer kunnen betalen. Om deze situatie te voorkomen wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. De uitkering van deze verzekering lost (een deel van) de hypothecaire lening af, waarna de erfgenamen een (deels) hypotheekvrij huis hebben.Erkend Hypotheekadviseur


Naar boven


© WWW.BIESURE.NL  |  EMAIL BIE SURE  |  T:010 - 4707165  |  M:06 - 26112147