BIE SURE
Vlasakker 98
3124 AL Schiedam
010 - 4707165
06 - 26112147
Email Bie Sure
 logoSluit uw schadeverzekeringen online

Bie Sure > Verzekeringen > woonhuisverzekeringEen woonhuisverzekering dekt het verlies van of de schade aan een bewoond woonhuis inclusief de bijgebouwen en tuinafscheidingen, exclusief de funderingen en glas. De funderingen kunnen op de polis worden meeverzekerd. Over het algemeen wordt glas extra meeverzekerd. De belangrijkste dekkingen zijn:
 • uitgebreid
 • extra uitgebreid
 • meest uitgebreid (ook wel genoemd ďall-riskĒ of ďieder van buiten komend onheilĒ)

     De uitgebreide woonhuisverzekering biedt dekking tegen:

 • brand
 • ontploffing
 • blikseminslag
 • neerstortende vliegtuigen
 • storm (ten minste windkracht 7)
 • waterschade
 • diefstal en (poging tot) inbraak
 • vandalisme
 • olie, rook en roet
 • aanrijding en aanvaring
 • onvoorziene waterschade
 • omvallen van bomen, kranen en heistellingen
 • schade důůr scherven van ruiten en spiegels (geen schade aan)

     De extra uitgebreide woonhuisverzekering biedt de volgende aanvullende dekkingen:

 • schroei-, zeng- en smeltschade
 • schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt
 • hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in de waterleiding op te sporen en reparatie daarvan

     De meest uitgebreide dekking tegen ieder onverwacht plaatsvindend evenement.

 • Wat is nog meer gedekt?
 • Kosten die bij schade gemaakt worden om een grotere schade te voorkomen of te beperken, kosten van de schade-expert die de schade moet vaststellen. Deze kosten worden vergoed zelfs boven de verzekerde som.

Tot maximaal 10 % boven de verzekerde som is gedekt:
 • opruimingskosten
 • extra hotel- en pensionkosten

     Niet gedekt:
 • aardbevingen
 • overstromingen
 • molest (oorlogsgeweld)
 • atoomkernreacties
 • funderingen
 • glas
     Fundamenten

Het is mogelijk schade aan de fundamenten mee te verzekeren. De waarde van de woning wordt daardoor hoger. De fundering kan schade oplopen door bijvoorbeeld ontploffing of langdurige grote hitte.


     Glasdekking

Ook glasschade kan op de woonhuisverzekering worden meeverzekerd. Als de herbouwwaarde van de woning erg hoog is kan een aparte glasverzekering goedkoper uitpakken.

Als de woning langdurig (meestal langer dan 2 maanden) niet wordt bewoond of is gekraakt, is slechts een beperkte dekking van toepassing (meestal brand, storm en luchtverkeer). Ook tijdens een verbouwing is een beperkte dekking van toepassing als de woning niet glas- en/of waterdicht is.


Erkend Hypotheekadviseur


Naar bovenNaar boven


© WWW.BIESURE.NL  |  EMAIL BIE SURE  |  T:010 - 4707165  |  M:06 - 26112147